La Junta es reuneix almenys un cop per trimestre per avaluar i coordinar el funcionament del Rebost Solidari. La composició de la Junta durant l’any 2014 ha estat la següent:

  • Presidència: Manuel Medialdea
  • Vice-presidència: Francisco Gea
  • Secretaria: Ester Morgadas
  • Tresoreria: Rosa Raventós (Fundació Amalia Soler)
  • Representació de l´Ajuntament: Ramón Zaballa Serra, Tinent d´alcalde Coordinador de l’Àrea de Serveis a les persones, Regidor de Benestar social.
  • Vocalies: Núria Figuera; Kamal Brenhahin (Associacio Alkantara; Ton Grau (Fundació Montserrat Junyent); Asma Harti El Kholti (Lum del Nord)