El Rebost Solidari es troba a l’Avinguda Garraf, 18 (davant del centre sociosanitari Ricard Fortuny) en un local de 150 m2 cedit per l’Ajuntament de Vilafranca. D’aquests, uns 25 m2 estan destinats a l’atenció directa del beneficiari i la resta és el magatzem, on hi ha una càmera frigorífica de 24m3.

Per tal de poder emmagatzemar tots els aliments que es reben, es disposa d’un espai al carrer Assumpta Trens, al parc de Sant Julià, d’uns 150 m2 (propietat de l’Ajuntament).

4.1. HORARIS

De dilluns a dijous, de 9:30 a 12:30 i de 15:30 a 18:30. Es tanca per vacances dues setmanes al setembre i una setmana per Nadal.

4.2. FUNCIONAMENT

El circuit que els usuaris han de fer per obtenir aliments del Rebost Solidari és el que segueix:

    • Primer de tot, han de presentar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament (Carrer dels Ferrers, 55). Allà es realitza un procés de valoració dut a terme per professionals.
    • Aquesta valoració atorga a cada unitat familiar una determinada quantitat de punts i freqüències de recollida. Se’ls anota en una cartolina tant els punts com el dia i hora que tenen assignat per presentar-se al Rebost Solidari.
    • En el Rebost Solidari, cada producte està valorat en una determinada quantitat de punts, i els usuaris poden triar qualsevol dels productes que necessitin i que estiguin disponibles. Si ho desitgen, un voluntari o voluntària els pot acompanyar perquè vagi comprovant que els punts assignats coincideixin amb el que tria i els aconselli.

Al final de la recollida, en el taulell es comprova que cada usuari hagi agafat productes pel mateix valor que la puntuació que li ha estat assignada.