Són persones que han sol·licitat als Serveis Socials de l’Ajuntament ajuda en l’alimentació. Després d’una valoració professional de la seva situació, els Serveis Socials (si estan empadronades) o la Creu Roja (si no ho estan) les deriven al Rebost.

El Rebost funciona mitjançant un sistema de punts: cada producte es valora amb determinats punts, i cada usuari disposa d’una quantitat de punts (en atenció a les seves circumstàncies personals) amb els que pot escollir entre els productes disponibles. D’aquesta manera s’evita el que passava amb la “bossa uniforme” que es donava anteriorment: que alguns aliments es malbarataven. El nombre d’usuaris ha anat variant cada mes durant 2014, si bé la mitjana mensual d’atenció són 547 famílies (17 són derivades de la Creu Roja).